Preview Mode Links will not work in preview mode

Kreativní Kreatury


Oct 30, 2018

Osobní kreativní projekty jsou velice důležité nejen pro sebemotivaci, zdokonalování se, případný pasivní příjem, ale také pro propagaci vlastní práce. Nepodceňujte tvorbu na svých projektech. Jak k takovým projektům přistupovat a jak je využít pro svůj kariérní růst se dozvíte v této epizodě.

Více informací a všechny odkazy z epizody na adrese https://kreativnikreatury.cz/epizody/osobni-kreativni-projekty-vyresi-nekolik-problemu-naraz