Preview Mode Links will not work in preview mode

Kreativní Kreatury


Feb 21, 2018

Zodpovězte si otázku, zda jste umělec nebo řemeslník. Jak potom máte přistupovat k zakázkám a proč není dobré, aby nezkušený klient byl art directorem vaší práce.

Více informací na webu https://kreativnikreatury.cz/epizody/umeni-versus-reznicina-jak-se-vyporadat-se-zasahy-klienta-do-vasi-prace